Search form

มัทธิว 13:12

12คน​ตี้​เข้าใจ๋​อยู่​แล้ว ก็​จะ​เข้าใจ๋​นัก​ขึ้น​จ๋น​เหลือ​ล้น ส่วน​คน​ตี้​บ่เข้าใจ๋ กับ​บ่สนใจ๋​นั้น แม้​สิ่ง​ตี้​เขา​เข้าใจ๋ พระเจ้า​ก็​จะ​เยียะ​หื้อ​เขา​บ่เข้าใจ๋​แหม​เลย