Search form

มัทธิว 13:13

13ย้อน​จาอั้น​เฮา​จึง​ได้​อู้​ได้​สอน​หมู่​เขา​เป๋น​กำเผียบ เปื้อ​หมู่​เขา​ผ่อ​แล้ว​ผ่อ​แหม​ก็​บ่หัน ฟัง​แล้ว​ฟัง​แหม​ก็​บ่ได้ยิน​กับ​บ่เข้าใจ๋