Search form

มัทธิว 13:15

15ย้อน​จิตใจ๋​ของ​คน​หมู่​นี้​หลึ่ง

หมู่​เขา​ปิด​หู​ปิด​ต๋า​เหีย

ถ้า​บ่จาอั้น​หมู่​เขา​ก็​จะ​หัน​กับ​ต๋า

ได้ยิน​กับ​หู เข้าใจ๋​ด้วย​จิตใจ๋​ของ​หมู่​เขา

แล้ว​ปิ๊ก​มา​หา​เฮา​เปื้อ​หื้อ​เฮา​ฮักษา​หมู่​เขา​หื้อ​หาย​ดี’