Search form

มัทธิว 13:17

17เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า หมู่​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​กับ​หมู่​คน​ยำเก๋ง​พระเจ้า​ตังหลาย ใค่​หัน​สิ่ง​ตี้​ต้าน​ตังหลาย​หัน แต่​ก็​บ่เกย​หัน ใค่​ได้ยิน​สิ่ง​ตี้​ต้าน​ตังหลาย​ได้ยิน แต่​ก็​บ่เกย​ได้ยิน