Search form

มัทธิว 13:22

22เม็ด​ตี้​ตก​ก๋าง​ป่า​หนาม​นั้น ก็​เหมือน​คน​ตี้​ได้​ฟัง​ถ้อยกำ​แล้ว แต่​ยัง​เป๋น​ห่วง​เรื่อง​ต่างๆ เกี่ยว​กับ​จีวิต​ใน​โลก​นี้ กับ​หลง​มัว​เมา​ข้าว​ของ​เงิน​คำ สิ่ง​หมู่​นี้​ก็​มา​งำ​ถ้อยกำ​ไว้ เยียะ​หื้อ​ถ้อยกำ​นั้น​บ่เกิด​ผล​ใน​จีวิต