Search form

มัทธิว 13:24

กำเผียบ​เรื่อง​ข้าว​เจื๊อ​ดี​กับ​หญ้า​ข้าวนก

24พระเยซู​เล่า​กำเผียบ​แหม​เรื่อง​นึ่ง หื้อ​เขา​ตังหลาย​ฟัง​ว่า “แผ่นดิน​สวรรค์ เผียบ​เหมือน​คน​นึ่ง​คัด​ข้าว​เจื๊อ​ดี​มา​หว่าน​ใน​นา​ของ​เขา