Search form

มัทธิว 13:30

30ป่อย​หื้อ​ตึง​สอง​ใหญ่​งาม​ไป​ตวย​กั๋น​ก่อน จ๋น​เถิง​หน้า​เกี่ยว​ก็​ได้ แล้ว​เฮา​จะ​สั่ง​หื้อ​คน​งาน​เกี่ยว​หญ้า​ข้าวนก​ออก​ก่อน มัด​เป๋น​หลุ้นๆ เอา​ไป​เผา​ไฟ​เหีย แล้ว​ปิ๊ก​มา​เกี่ยว​ข้าว​เจื๊อ​ดี​นั้น​เอา​ไป​เก็บ​ไว้​ใน​หลองข้าว​ของ​เฮา’ ”