Search form

มัทธิว 13:31

กำเผียบ​เรื่อง​เม็ด​มัสตาร์ด​กับ​เจื๊อ​ผงฟู

31พระเยซู​เล่า​กำเผียบ​แหม​เรื่อง​นึ่ง​หื้อ​เขา​ฟัง​ว่า “แผ่นดิน​สวรรค์ เผียบ​เหมือน​เม็ด​มัสตาร์ด ​เม็ด​นึ่ง ตี้​คน​นึ่ง​เอา​ไป​ปูก​ไว้​ใน​สวน​ของ​เขา