Search form

มัทธิว 13:35

35ย้อน​จาอั้น​ก็​เป๋น​ไป​ต๋าม​ตี้​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​เกย​อู้​ไว้​ว่า “ข้าพเจ้า​จะ​อู้​ออก​มา​เป๋น​กำเผียบ จะ​อู้​เรื่อง​ความ​ลับ​ตี้​ปิด​บัง​ไว้​ตั้งแต่​สร้าง​โลก​มา​แล้ว”