Search form

มัทธิว 13:42

42แล้ว​จะ​เอา​คน​หมู่​นี้​ไป​โจ้ง​ลง​ใน​เต๋าไฟ​ตี้​ฮ้อน​ขนาด ตี้​หั้น​มี​ก้า​เสียง​ไห้​หุย​อย่าง​เจ็บ​ปวด​ตึง​ขบ​เขี้ยว​เกี๊ยว​กาง