Search form

มัทธิว 13:56

56น้องสาว​กู้​คน​ก็​อยู่​เมือง​เดียว​กั๋น​กับ​หมู่​เฮา​ตวย​บ่ใจ้​กา แล้ว​เขา​ไป​ได้​สิ่ง​ต่างๆ หมู่​นี้​มา​จาก​ตี้​ไหน​กั๋น”