Search form

มัทธิว 14:14

14เมื่อ​พระเยซู​ขึ้น​จาก​เฮือ ก็​หัน​คน​เป๋น​จ๋ำนวน​นัก พระองค์​ก็​ฮู้สึก​อินดู แล้ว​ฮักษา​คน​เป๋น​พยาธิ​ใน​หมู่​นั้น​หื้อ​หาย