Search form

มัทธิว 14:15

15ตก​ต๋อน​แลง​หมู่​สาวก​ก็​มา​บอก​พระเยซู​ว่า “อาจ๋ารย์ บ่าเดี่ยว​นี้​ก็​ค่ำ​นัก​แก​แล้ว ต๋ำ​หมู่​นี้​ก็​ทุรกั๋นดาร หื้อ​คน​หมู่​นี้​ปิ๊ก​ไป​ก่อน​บ๋อ เปื้อ​จะ​ได้​ไป​เซาะ​ซื้อ​ของกิ๋น​กั๋น​ต๋าม​หมู่​บ้าน​ต่างๆ นั้น”