Search form

มัทธิว 14:19

19พระเยซู​สั่ง​คน​ตังหลาย​นั่ง​ลง​บน​หญ้า แล้ว​ฮับ​เข้าหนมปัง​ห้า​ก้อน​กับ​ป๋า​สอง​ตั๋ว​นั้น​มา แล้ว​แหงน​หน้า​ขึ้น​ไป​ผ่อ​ฟ้า​สวรรค์​ขอบ​พระคุณ​พระเจ้า พระองค์​ก็​หัก​เข้าหนมปัง​แล้ว​เอา​เข้าหนมปัง​กับ​ป๋า​นั้น​หื้อ​หมู่​สาวก​แจก​คน​ตังหลาย