Search form

มัทธิว 14:22

พระเยซู​เตียว​บน​น้ำ

22หลัง​จาก​นั้น​สัก​กำ พระเยซู​ก็​บอก​หื้อ​หมู่​สาวก​ลง​เฮือ​ข้าม​ฟาก​ไป​ก่อน ส่วน​พระองค์​ยัง​อยู่​ตี้​หั้น​เปื้อ​ส่ง​คน​ตังหลาย​ปิ๊ก​บ้าน