Search form

มัทธิว 15:12

12หมู่​สาวก​ของ​พระเยซู​เข้า​มา​บอก​ว่า “อาจ๋ารย์ ฮู้​ก่อ ตี้​ต้าน​อู้​ไป​นั้น​เยียะ​หื้อ​หมู่​ฟาริสี​ปา​กั๋น​เจ็บใจ๋​ขนาด”