Search form

มัทธิว 15:2

2“เป๋น​จาใด​หมู่​สาวก​ของ​ต้าน​จึง​ปา​กั๋น​ดูถูก​ดู​แควน​กำสอน​ต๋าม​ฮีต​เก่า​ฮอย​เดิม ตี้​ป้ออุ๊ย​แม่หม่อน​สอน​ไว้​เรื่อง​ก๋าน​ซ่วย​มือ​ต๋าม​ธรรมเนียม​ก่อน​กิ๋น​ข้าว”