Search form

มัทธิว 15:22

22มี​แม่ญิง​จาว​คานาอัน​คน​นึ่ง​ตี้​อยู่​ต๋ำ​หมู่​หั้น​เข้า​มา​เอิ้น​ฮ้อง​พระเยซู​ว่า “พระองค์​เจ้า​ข้า ต้าน​ผู้​เป๋น​บุตร​ของ​กษัตริย์​ดาวิด ขอ​โผด​อินดู​ข้าเจ้า​พ่อง​เต๊อะ ลูกสาว​ของ​ข้าเจ้า​โดน​ผี​เข้า เป๋น​ตุ๊ก​ทรมาน​ขนาด”