Search form

มัทธิว 15:23

23ส่วน​พระเยซู​บ่ยอม​อู้​กับ​แม่ญิง​คน​นั้น​สัก​กำ หมู่​สาวก​ก็​เข้า​มา​บอก​พระองค์​ว่า “ไล่​เหิบ​ไป​ไก๋ๆ เต๊อะ นาง​ฮ้อง​เอิ้น​ตวย​ตื๊อ​หมู่​เฮา​มา​บ่ยอม​ย้าง”