Search form

มัทธิว 15:3

3พระเยซู​จึง​ตอบ​หมู่​เขา​ว่า “เป๋น​จาใด​หมู่​ต้าน​เถิง​ดูถูก​ดู​แควน​กำสั่ง​ของ​พระเจ้า​เรื่อง​ตี้​เอา​ก้า​หัน​แต่​ฮีต​เก่า​ฮอย​เดิม​ต่างๆ ของ​หมู่​ต้าน