Search form

มัทธิว 15:32

พระเยซู​เลี้ยง​คน​สี่​ปัน​คน

32พระเยซู​ฮ้อง​หมู่​สาวก​มา​หา​อู้​ว่า “เฮา​อินดู​คน​หมู่​นี้​ขนาด ย้อน​หมู่​เขา​อยู่​ตวย​เฮา​สาม​วัน​มา​แล้ว บ่าเดี่ยว​นี้​บ่มี​อะหยัง​กิ๋น​สัก​อย่าง ถ้า​เฮา​หื้อ​หมู่​เขา​ปิ๊ก​บ้าน​โดย​บ่ได้​กิ๋น​อะหยัง​เตื้อ หมู่​เขา​ก็​จะ​เป๋น​ปิ​หมด​แฮง​ก๋าง​ตาง​ก็​ได้”