Search form

มัทธิว 15:34

34พระเยซู​ถาม​หมู่​สาวก​ว่า “หมู่​ต้าน​มี​เข้าหนมปัง​กี่​ก้อน” หมู่​สาวก​ตอบ​ว่า “มี​เข้าหนมปัง​เจ็ด​ก้อน​กับ​ป๋า​ตั๋ว​หน้อยๆ บ่กี่​ตั๋ว”