Search form

มัทธิว 15:36

36แล้ว​พระองค์​ฮับ​เอา​เข้าหนมปัง​เจ็ด​ก้อน​กับ​ป๋า​นั้น​มา​อธิษฐาน​ขอบพระคุณ​พระเจ้า แล้ว​ก็​หัก​เข้าหนมปัง​ตึง​ป๋า ยื่น​หื้อ​หมู่​สาวก​เอา​ไป​แจก​คน​ตังหลาย