Search form

มัทธิว 16

ขอ​หื้อ​พระเยซู​เยียะ​ก๋าน​อัศจ๋รรย์

1หมู่​ฟาริสี​กับ​หมู่​สะดูสี​มา​ทดลอง​พระเยซู ขอ​หื้อ​เยียะ​หมายสำคัญ​จาก​ฟ้า​สวรรค์​หื้อ​ผ่อ เปื้อ​จะ​ฮู้​ว่า​พระองค์​มา​จาก​พระเจ้า​แต๊ๆ ก่อ

2พระเยซู​ตอบ​ว่า “วัน​ใด​ก็​ต๋าม ต๋อน​เมื่อแลง​ตี้​ต๊องฟ้า​เป๋น​สี​แดง หมู่​ต้าน​ก็​บอก​ว่า ‘วัน​พูก​อากาศ​จะ​ดี’ 3แต่​ถ้า​ต๋อน​เจ๊า​วัน​ใด​ต๊องฟ้า​สี​แดง​กับ​มืด​อึมคึม ต้าน​ก็​จะ​บอก​ว่า ‘วัน​นี้​ฝน​จะ​ตก’ ต้าน​ตังหลาย​แยง​ผ่อ​ต๊องฟ้า​แล้ว​ก็​ฮู้​ว่า​อากาศ​วัน​นี้​จะ​เป๋น​จาใด แต่​เมื่อ​ต้าน​หัน​สิ่ง​ตี้​เฮา​เยียะ​มา เยียะ​หยัง​ต้าน​ตังหลาย​ยัง​บ่ฮู้​บ่เข้าใจ๋​ว่า​หมายเถิง​อะหยัง​เตื้อ 4มี​ก้า​หมู่​คน​บ่ดี​กับ​คน​บ่ซื่อสัตย์​ต่อ​พระเจ้า ตี้​ฮ้อง​ขอ​หื้อ​เยียะ​หมายสำคัญ​หื้อ​ผ่อ แต่​พระเจ้า​จะ​บ่เยียะ​หื้อ​หัน​เน่อ นอก​จาก​หมายสำคัญ​ตี้​เกิด​ขึ้น​กับ​ โยนาห์​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า” แล้ว​พระเยซู​ก็​ละ​หมู่​เขา​ไป

เจื๊อ​ของ​หมู่​ฟาริสี​กับ​หมู่​สะดูสี

5เมื่อ​หมู่​สาวก​ของ​พระเยซู​ปา​กั๋น​ข้าม​ไป​แหม​ฟาก​นึ่ง​ของ​ทะเลสาบ​แล้ว หมู่​เขา​ลืม​เอา​เข้าหนมปัง​มา​ตวย 6พระเยซู​เตื๋อน​หมู่​เขา​ว่า “หื้อ​แน​หละวัง​เจื๊อฟู​ของ​หมู่​ฟาริสี​กับ​หมู่​สะดูสี​ไว้​หื้อ​ดี​เน่อ”

7หมู่​สาวก​อู้​กั๋น​ว่า “ตี้​พระองค์​อู้​จาอี้​ก็​ย้อน​ว่า​หมู่​เฮา​ลืม​เอา​เข้าหนมปัง​มา​ตวย​แน่ๆ”

8พระเยซู​ฮู้​ว่า​หมู่​เขา​อู้​เรื่อง​อะหยัง​กั๋น​อยู่ ก็​เลย​อู้​ว่า “หมู่​ต้าน​มี​ความ​เจื้อ​หน้อย​เหีย​แต๊ๆ เยียะ​หยัง​หมู่​ต้าน​ปา​กั๋น​อู้​เรื่อง​บ่มี​เข้าหนมปัง 9หมู่​ต้าน​ยัง​บ่เข้าใจ๋​เตื้อ​กา จ๋ำ​ได้​อยู่​ก่อ​ต๋อน​ตี้​เฮา​เอา​เข้าหนมปัง​ห้า​ก้อน​เลี้ยง​ตึง​ห้า​ปัน​คน แล้ว​เก็บ​ของกิ๋น​ตี้​เหลือ​ใส่​ซ้า​ได้​กี่​แก่น 10กับ​เรื่อง​เข้าหนมปัง​เจ็ด​ก้อน​เลี้ยง​ได้​ตึง​สี่​ปัน​คน แล้ว​เก็บ​ของกิ๋น​ตี้​เหลือ​ใส่​ก๋วย​นับ​ได้​กี่​แก่น​ฮึ 11เป๋น​จาใด​หมู่​ต้าน​เถิง​บ่เข้าใจ๋​เตื้อ​ว่า เฮา​บ่ได้​อู้​เรื่อง​เข้าหนมปัง แต่​เฮา​เตื๋อน​หมู่​ต้าน​หื้อ​แน​หละวัง​เจื๊อ​ของ​หมู่​ฟาริสี​กับ​หมู่​สะดูสี​หื้อ​ดี”

12ใน​ตี้​สุด​หมู่​สาวก​ก็​เข้าใจ๋​แล้ว​ว่า พระเยซู​บ่ได้​อู้​เถิง​เรื่อง​หละวัง​เจื๊อ​ตี้​ใส่​ใน​เข้าหนมปัง แต่​หื้อ​หละวัง​กำสอน​ของ​หมู่​ฟาริสี​กับ​หมู่​สะดูสี

เปโตร​บอก​ว่า​พระเยซู​เป๋น​พระคริสต์

13เมื่อ​พระเยซู​มา​เถิง​แคว้น​ซีซารียา ฟีลิปปี พระองค์​ถาม​หมู่​สาวก​ของ​พระองค์​ว่า “คน​ตังหลาย​อู้​กั๋น​ว่า​บุตรมนุษย์​เป๋น​ใผ​กา”

14หมู่​สาวก​ตอบ​ว่า “บาง​คน​ก็​ว่า​เป๋น​ยอห์น​ผู้​หื้อ​บัพติศมา บาง​คน​ก็​ว่า​เป๋น​เอลียาห์ เป๋น​เยเรมีย์​ก็​มี กาว่า​เป๋น​คน​ใด​คน​นึ่ง​ใน​หมู่​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า”

15พระเยซู​ก็​ถาม​หมู่​เขา​ว่า “หมู่​ต้าน​ลอ​กึ๊ด​ว่า​เฮา​เป๋น​ใผ”

16ซีโมน​ตี้​ฮ้อง​แหม​จื้อ​ว่า​เปโตร​ตอบ​ว่า “พระองค์​เป๋น​พระคริสต์​เป๋น​พระบุตร​ของ​พระเจ้า​ตี้​มี​จีวิต​อยู่”

17พระเยซู​ตอบ​ว่า “ซีโมน ลูก​ของ​โยนาห์​เหย ต้าน​ได้​ฮับ​ปอน​แต๊ๆ ย้อน​ว่า​เรื่อง​นี้​พระบิดา​ของ​เฮา​ตี้​อยู่​ใน​สวรรค์ เป๋น​ผู้​เปิดเผย​หื้อ​ต้าน​ฮู้ บ่ใจ้​คน​บอก​หื้อ​เน่อ 18เฮา​จะ​บอก​หื้อ​ฮู้​ว่า​ต้าน​คือ​เปโตร ต้าน​เป๋น​เหมือน​บ่าหิน​ตี้​เฮา​จะ​สร้าง​คริสตจักร​ของ​เฮา​ขึ้น​ตั้ง​ไว้ อำนาจ​ตึงหมด​ของ​ความ​ต๋าย​จะ​มี​ชัย​เหนือ​คริสตจักร​ของ​เฮา​นั้น​ตึง​บ่ได้ 19เฮา​จะ​เอา​ขะแจ๋​ตี้​ไข​แผ่นดิน​สวรรค์​ไว้​หื้อ​ต้าน อะหยัง​ก็​ต๋าม​ตี้​ต้าน​ห้าม​ใน​โลก​นี้ พระเจ้า​ก็​ห้าม​สิ่ง​นั้น​ใน​สวรรค์ แล้ว​อะหยัง​ก็​ต๋าม​ตี้​ต้าน​หื้อ​เยียะ​ใน​โลก​นี้ พระเจ้า​ก็​หื้อ​เยียะ​สิ่ง​นั้น​ใน​สวรรค์​เหมือน​กั๋น” 20แล้ว​พระเยซู​สั่ง​หมู่​สาวก​บ่หื้อ​บอก​คน​อื่น​ว่า พระองค์​เป๋น​พระคริสต์

พระเยซู​ตวายตั๊ก​ก๋าน​ต๋าย​ของ​พระองค์

21ตั้งแต่​นั้น​เป๋น​ต้น​มา​พระเยซู​อธิบาย​หื้อ​หมู่​สาวก​ของ​พระองค์​ฟัง​ว่า พระองค์​จะ​ต้อง​ไป​กรุง​เยรูซาเล็ม แล้ว​จะ​ต้อง​ฮับ​ความ​ตุ๊ก​ทรมาน​หลาย​อย่าง​จาก​หมู่​คน​เฒ่า​คน​แก่​กับ​หมู่​หัวหน้า​ปุโรหิต​ตึง​หมู่​ธรรมาจ๋ารย์ ใน​ตี้​สุด​พระองค์​จะ​ถูก​ฆ่า​ต๋าย แต่​หลัง​จาก​นั้น​แหม​สาม​วัน พระเจ้า​จะ​เยียะ​หื้อ​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย

22เมื่อ​เปโตร​ได้ยิน​จาอั้น​ก็​ปา​พระเยซู​ออก​จาก​หมู่ แล้ว​ว่า​หื้อ​พระองค์​ว่า “อู้​จาอี้​ได้​จาใด พระเจ้า​จะ​บ่หื้อ​สิ่ง​นี้​เกิด​ขึ้น​แน่ๆ”

23พระเยซู​ก็​งว้าย​หลัง​มา​อู้​กับ​เปโตร​ว่า “ไอ่​ซาต๋าน ไป​หื้อ​ป๊น​หู​ป๊น​ต๋า เจ้า​ก่ำลัง​ขัดขวาง​เฮา ย้อน​ว่า​เจ้า​บ่ได้​กึ๊ด​อย่าง​พระเจ้า แต่​กึ๊ด​อย่าง​คน”

24พระเยซู​ก็​อู้​กับ​หมู่​สาวก​ว่า “ถ้า​ใผ​คน​ใด​ใค่​เป๋น​สาวก​ของ​เฮา ก็​หื้อ​คน​นั้น​ตัด​อก​ตัด​ใจ๋ แบก​ไม้​ก๋าง​เขน​ของ​ตั๋ว​เก่า​แล้ว​ตวย​เฮา​มา 25ย้อน​ว่า​ถ้า​คน​ใด​ใค่​ฮักษา​จีวิต​ของ​ตั๋ว​ไว้ คน​นั้น​จะ​ฮักษา​จีวิต​นั้น​บ่ได้​ก็​จะ​ต๋าย แต่​ถ้า​คน​ใด​ยอม​สละ​จีวิต​ของ​ตั๋ว​ย้อน​หัน​แก่​เฮา คน​นั้น​จะ​มี​จีวิต​นิรันดร์ 26จะ​มี​ประโยชน์​อะหยัง​ถ้า​ได้​เป๋น​เจ้าของ​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​ใน​โลก​นี้ แต่​ต้อง​เสีย​จีวิต​ของ​ตั๋ว​ไป​เหีย ต้าน​จะ​เอา​อะหยัง​ไป​แลก​กับ​จีวิต​ของ​ต้าน​ปิ๊ก​คืน​มา​ได้ 27แต่​บุตรมนุษย์​จะ​ปิ๊ก​มา​ด้วย​รัศมี​ของ​พระบิดา​พร้อม​กับ​ทูตสวรรค์​ของ​พระองค์ แล้ว​บุตรมนุษย์​จะ​มา​ตัดสิน​กู้​คน​ต๋าม​ตี้​แต่​ละ​คน​ได้​เยียะ​เอา​ไว้ 28เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า หมู่​ต้าน​บาง​คน​ตี้​ยืน​อยู่​ตี้​นี่​จะ​ยัง​บ่ต๋าย​เตื้อ จ๋น​กว่า​จะ​ได้​หัน​บุตรมนุษย์​เข้า​มา​อย่าง​กษัตริย์​ตี้​ยิ่งใหญ่”