Search form

มัทธิว 16:1

ขอ​หื้อ​พระเยซู​เยียะ​ก๋าน​อัศจ๋รรย์

1หมู่​ฟาริสี​กับ​หมู่​สะดูสี​มา​ทดลอง​พระเยซู ขอ​หื้อ​เยียะ​หมายสำคัญ​จาก​ฟ้า​สวรรค์​หื้อ​ผ่อ เปื้อ​จะ​ฮู้​ว่า​พระองค์​มา​จาก​พระเจ้า​แต๊ๆ ก่อ