Search form

มัทธิว 16:12

12ใน​ตี้​สุด​หมู่​สาวก​ก็​เข้าใจ๋​แล้ว​ว่า พระเยซู​บ่ได้​อู้​เถิง​เรื่อง​หละวัง​เจื๊อ​ตี้​ใส่​ใน​เข้าหนมปัง แต่​หื้อ​หละวัง​กำสอน​ของ​หมู่​ฟาริสี​กับ​หมู่​สะดูสี