Search form

มัทธิว 16:18

18เฮา​จะ​บอก​หื้อ​ฮู้​ว่า​ต้าน​คือ​เปโตร ต้าน​เป๋น​เหมือน​บ่าหิน​ตี้​เฮา​จะ​สร้าง​คริสตจักร​ของ​เฮา​ขึ้น​ตั้ง​ไว้ อำนาจ​ตึงหมด​ของ​ความ​ต๋าย​จะ​มี​ชัย​เหนือ​คริสตจักร​ของ​เฮา​นั้น​ตึง​บ่ได้