Search form

มัทธิว 16:19

19เฮา​จะ​เอา​ขะแจ๋​ตี้​ไข​แผ่นดิน​สวรรค์​ไว้​หื้อ​ต้าน อะหยัง​ก็​ต๋าม​ตี้​ต้าน​ห้าม​ใน​โลก​นี้ พระเจ้า​ก็​ห้าม​สิ่ง​นั้น​ใน​สวรรค์ แล้ว​อะหยัง​ก็​ต๋าม​ตี้​ต้าน​หื้อ​เยียะ​ใน​โลก​นี้ พระเจ้า​ก็​หื้อ​เยียะ​สิ่ง​นั้น​ใน​สวรรค์​เหมือน​กั๋น”