Search form

มัทธิว 16:22

22เมื่อ​เปโตร​ได้ยิน​จาอั้น​ก็​ปา​พระเยซู​ออก​จาก​หมู่ แล้ว​ว่า​หื้อ​พระองค์​ว่า “อู้​จาอี้​ได้​จาใด พระเจ้า​จะ​บ่หื้อ​สิ่ง​นี้​เกิด​ขึ้น​แน่ๆ”