Search form

มัทธิว 16:23

23พระเยซู​ก็​งว้าย​หลัง​มา​อู้​กับ​เปโตร​ว่า “ไอ่​ซาต๋าน ไป​หื้อ​ป๊น​หู​ป๊น​ต๋า เจ้า​ก่ำลัง​ขัดขวาง​เฮา ย้อน​ว่า​เจ้า​บ่ได้​กึ๊ด​อย่าง​พระเจ้า แต่​กึ๊ด​อย่าง​คน”