Search form

มัทธิว 16:3

3แต่​ถ้า​ต๋อน​เจ๊า​วัน​ใด​ต๊องฟ้า​สี​แดง​กับ​มืด​อึมคึม ต้าน​ก็​จะ​บอก​ว่า ‘วัน​นี้​ฝน​จะ​ตก’ ต้าน​ตังหลาย​แยง​ผ่อ​ต๊องฟ้า​แล้ว​ก็​ฮู้​ว่า​อากาศ​วัน​นี้​จะ​เป๋น​จาใด แต่​เมื่อ​ต้าน​หัน​สิ่ง​ตี้​เฮา​เยียะ​มา เยียะ​หยัง​ต้าน​ตังหลาย​ยัง​บ่ฮู้​บ่เข้าใจ๋​ว่า​หมายเถิง​อะหยัง​เตื้อ