Search form

มัทธิว 16:8

8พระเยซู​ฮู้​ว่า​หมู่​เขา​อู้​เรื่อง​อะหยัง​กั๋น​อยู่ ก็​เลย​อู้​ว่า “หมู่​ต้าน​มี​ความ​เจื้อ​หน้อย​เหีย​แต๊ๆ เยียะ​หยัง​หมู่​ต้าน​ปา​กั๋น​อู้​เรื่อง​บ่มี​เข้าหนมปัง