Search form

มัทธิว 17

พระเยซู​มา​อู้​ตวย​โมเสส​กับ​เอลียาห์

1หลัง​จาก​นั้น​หก​วัน​พระเยซู​ปา​เปโตร ยากอบ กับ ยอห์น​น้อง​ของ​ยากอบ ขึ้น​ไป​บน​ดอย​สูง​ตวย​กั๋น​บ่มี​คน​อื่น​ตี้​หั้น 2แล้ว​ตั๋ว​ของ​พระองค์​ก็​เปี่ยน​ไป​ต่อ​หน้า​ต่อ​ต๋า​หมู่​เขา หน้า​ของ​พระองค์​ส่อง​แสง​แจ้ง​เหมือน​ตะวัน เสื้อผ้า​ก็​ขาว​จ๋น​เหลื้อม​มาบๆ 3แล้ว​หมู่​เขา​ก็​หัน​โมเสส​กับ​เอลียาห์ ​ก่ำลัง​อู้​กับ​พระเยซู​อยู่

4เปโตร​อู้​กับ​พระเยซู​ว่า “พระองค์​เจ้า​ข้า เป๋น​สิ่ง​ดี​แต๊ๆ ตี้​หมู่​เฮา​ได้​มา​อยู่​ตี้​นี่ ถ้า​พระองค์​ต้องก๋าน หมู่​เฮา​จะ​แป๋ง​ตูบ​ไว้​สาม​หลัง​หื้อ​พระองค์ โมเสส กับ​เอลียาห์​คน​ละ​หลัง”

5เปโตร​อู้​ลิ้น​ยัง​บ่ตัน​เข้า​ปาก ก็​มี​เมฆ​สว่าง​แจ้ง​หลึ้ง​มา​หุ้ม​หมู่​เขา​ไว้ แล้ว​มี​เสียง​ออก​มา​จาก​เมฆ​ว่า “ต้าน​ผู้​นี้​เป๋น​ลูก​ตี้​เฮา​ฮัก เฮา​ปอใจ๋​ต้าน​นัก​ขนาด​เน่อ หื้อ​เจื้อฟัง​ต้าน​เต๊อะ”

6เมื่อ​หมู่​สาวก​ได้ยิน​ก็​กั๋ว​ขนาด ปา​กั๋น​ก้ม​กราบ​ลง 7พระเยซู​เตียว​มา​หยุบ​ตั๋ว​หมู่​เขา​อู้​ว่า “ลุก​ขึ้น​เต๊อะ บ่ต้อง​กั๋ว” 8เมื่อ​หมู่​เขา​แหงน​หน้า​ขึ้น​ผ่อ ก็​บ่หัน​ใผ หัน​ก้า​พระเยซู​เต้าอั้น

9ต๋อน​ตี้​ปา​กั๋น​เตียว​ลง​มา​จาก​ดอย​นั้น พระองค์​สั่ง​หมู่​เขา​ว่า “ห้าม​บอก​หื้อ​ใผ​ฮู้​เน่อ​ว่า หมู่​ต้าน​ได้​หัน​อะหยัง​มา​แล้ว​พ่อง​จ๋น​กว่า​บุตรมนุษย์​จะ​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​เหีย​ก่อน”

10หมู่​สาวก​ถาม​ว่า “เป๋น​จาใด​หมู่​ธรรมาจ๋ารย์​ปา​กั๋น​อู้​ว่า เอลียาห์​ต้อง​มา​ก่อน​พระคริสต์

11พระเยซู​ตอบ​ว่า “ถูก​แล้ว​ตี้​เอลียาห์​ต้อง​มา​ก่อน เปื้อ​มา​เกียม​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​หื้อ​ปิ๊ก​เหมือน​เก่า 12แต่​เฮา​จะ​บอก​หื้อ​ฮู้​ว่า เอลียาห์​ได้​มา​แล้ว หมู่​เขา​บ่ฮู้​ว่า​เป๋น​เอลียาห์ แต่​ปา​กั๋น​เยียะ​บ่ดี​กับ​เปิ้น​ต๋าม​ใจ๋​ของ​หมู่​เขา เต้าอั้น​ยัง​บ่ปอ​หมู่​เขา​ก็​จะ​ทรมาน​บุตรมนุษย์​จาอั้น​เหมือน​กั๋น” 13หมู่​สาวก​ก็​ฮู้​ว่า ตี้​พระเยซู​อู้​มา​นั้น​หมายเถิง​ยอห์น​ผู้​หื้อ​บัพติศมา

พระเยซู​ฮักษา​หละอ่อน​ตี้​มี​ผี​เข้า

14เมื่อ​พระเยซู​กับ​หมู่​สาวก​ปิ๊ก​ลง​มา​เถิง​ตี้​หมู่​คน​อยู่​กั๋น ก็​มี​ป้อจาย​คน​นึ่ง​มา​คุก​เข่า​ส่อง​หน้า​พระองค์ 15อู้​ว่า “พระองค์​เจ้า​ข้า ขอ​โผด​อินดู​ลูกบ่าว​ของ​ข้าพเจ้า​ตวย​เต๊อะ เขา​เป๋น​โรค​ลม​บ้า​หมู ตุ๊ก​ทรมาน​ขนาด เกย​ตก​น้ำ​ตก​ไฟ​เจื่อๆ 16ข้าพเจ้า​เกย​ปา​ลูกบ่าว​คน​นี้​มา​หา​หมู่​สาวก​ของ​พระองค์ แต่​หมู่​เขา​ฮักษา​หื้อ​หาย​บ่ได้”

17พระเยซู​ตอบ​ว่า “เฮ่อ หมู่​คน​บ่มี​ความ​เจื้อ​กับ​เยียะ​บ่ดี เฮา​จะ​ต้อง​อยู่​กับ​หมู่​สู​แหม​เมิน​สัก​เต้าใด เฮา​จะ​ต้อง​อดทน​กับ​หมู่​สู​ไป​แผว​ไหน ปา​หละอ่อน​คน​นั้น​มา​นี่​แล่” 18แล้ว​พระเยซู​สั่ง​ผี​ตั๋ว​นั้น​หื้อ​ออก​มา ผี​นั้น​ก็​ออก​จาก​หละอ่อน​คน​นั้น​เวย​บ่ค้าน หละอ่อน​คน​นั้น​ก็​หาย​เป๋น​ปกติ

19เมื่อ​พระเยซู​อยู่​คน​เดียว หมู่​สาวก​ก็​มา​ถาม​พระองค์​ว่า “เป๋น​จาใด​หมู่​เฮา​เถิง​ไล่​ผี​ตั๋ว​นั้น​ออก​บ่ได้” 20พระเยซู​ตอบ​หมู่​เขา​ว่า “ย้อน​หมู่​ต้าน​มี​ความ​เจื้อ​หน้อย​ล้ำ​ไป เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า ถ้า​ต้าน​ตังหลาย​มี​ความ​เจื้อ​เต้า​เม็ด​มัสตาร์ด​เม็ด​นึ่ง แล้ว​สั่ง​ดอย​ม่อน​นี้​หื้อ​ย้าย​จาก​ตี้​นี่​ไป​อยู่​ตัง​ปู๊น ก็​จะ​เป๋น​ไป​ต๋าม​ตี้​ต้าน​ว่า​นั้น จะ​บ่มี​อะหยัง​ตี้​ต้าน​ตังหลาย​จะ​เยียะ​บ่ได้”

พระเยซู​ตวายตั๊ก​เถิง​ก๋าน​ต๋าย​ของ​พระองค์​แหม

22เมื่อ​พระเยซู​กับ​หมู่​สาวก​มา​จุมนุม​กั๋น​ตี้​แคว้น​กาลิลี พระเยซู​บอก​กับ​หมู่​เขา​ว่า “จะ​มี​คน​หักหลัง​บุตรมนุษย์ แล้ว​มอบ​พระองค์​หื้อ​อยู่​ใน​อำนาจ​ของ​คน 23แล้ว​หมู่​เขา​จะ​ฆ่า​พระองค์​หื้อ​ต๋าย แต่​พระองค์​จะ​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​ใน​วัน​ตี้​สาม” หมู่​สาวก​ก็​ปา​กั๋น​แป๋ง​หน้า​หมอง​ต๋อง​เศร้า​เสียใจ๋​ขนาด

พระเยซู​สอน​เรื่อง​ก๋าน​จ่าย​ภาษี

24เมื่อ​พระเยซู​กับ​หมู่​สาวก​เตียว​ตาง​มา​เถิง​เมือง​คาเปอรนาอุม มี​คน​เก็บ​สตางค์​ก้า​บำรุง​พระวิหาร​มา​ถาม​เปโตร​ว่า “อาจ๋ารย์​ของ​ต้าน​บ่เสีย​สตางค์​ก้า​บำรุง​พระวิหาร​กา”

25เปโตร​ตอบ​ว่า “เสีย​ก่า บ่เสีย​จาใด” เมื่อ​เปโตร​เข้า​ไป​หา​พระเยซู​ใน​เฮือน พระองค์​ก็​อู้​ขึ้น​ก่อน​ว่า “ซีโมน ตั๋ว​ต้าน​กึ๊ด​จาใด​พ่อง คน​ตี้​เป๋น​กษัตริย์​ใน​โลก​นี้​เกย​เก็บ​ก้า​ถา​ต่างๆ จาก​ใผ เก็บ​จาก​หมู่​ลูกๆ ของ​ต้าน กาว่า​เก็บ​จาก​คน​อื่นๆ”

26เปโตร​ตอบ​ว่า “เก็บ​จาก​คน​อื่นๆ” พระเยซู​บอก​ว่า “ถ้า​จาอั้น​หมู่​ลูกๆ ของ​พระองค์ ก็​บ่ต้อง​เสีย​ก้าถา​แม่น​ก่อ 27แต่​เปื้อ​บ่หื้อ​คน​ตี้​มา​เก็บ​สตางค์​ก้า​บำรุง​โขด หื้อ​ต้าน​ไป​จ่อม​เบ็ด​ตี้​ทะเลสาบ เมื่อ​ได้​ป๋า​ตั๋ว​เก๊าหัวที หื้อ​ง้าง​ปาก​ป๋า​ออก แล้ว​ต้าน​จะ​ปะ​สตางค์​เหรียญ​นึ่ง​เชเขล หื้อ​เอา​สตางค์​นั้น​ไป​จ่าย​ก้า​บำรุง​พระวิหาร​สำหรับ​เฮา​กับ​ต้าน​เต๊อะ”