Search form

มัทธิว 17:1

พระเยซู​มา​อู้​ตวย​โมเสส​กับ​เอลียาห์

1หลัง​จาก​นั้น​หก​วัน​พระเยซู​ปา​เปโตร ยากอบ กับ ยอห์น​น้อง​ของ​ยากอบ ขึ้น​ไป​บน​ดอย​สูง​ตวย​กั๋น​บ่มี​คน​อื่น​ตี้​หั้น