Search form

มัทธิว 17:12

12แต่​เฮา​จะ​บอก​หื้อ​ฮู้​ว่า เอลียาห์​ได้​มา​แล้ว หมู่​เขา​บ่ฮู้​ว่า​เป๋น​เอลียาห์ แต่​ปา​กั๋น​เยียะ​บ่ดี​กับ​เปิ้น​ต๋าม​ใจ๋​ของ​หมู่​เขา เต้าอั้น​ยัง​บ่ปอ​หมู่​เขา​ก็​จะ​ทรมาน​บุตรมนุษย์​จาอั้น​เหมือน​กั๋น”