Search form

มัทธิว 17:14

พระเยซู​ฮักษา​หละอ่อน​ตี้​มี​ผี​เข้า

14เมื่อ​พระเยซู​กับ​หมู่​สาวก​ปิ๊ก​ลง​มา​เถิง​ตี้​หมู่​คน​อยู่​กั๋น ก็​มี​ป้อจาย​คน​นึ่ง​มา​คุก​เข่า​ส่อง​หน้า​พระองค์