Search form

มัทธิว 17:20

20พระเยซู​ตอบ​หมู่​เขา​ว่า “ย้อน​หมู่​ต้าน​มี​ความ​เจื้อ​หน้อย​ล้ำ​ไป เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า ถ้า​ต้าน​ตังหลาย​มี​ความ​เจื้อ​เต้า​เม็ด​มัสตาร์ด​เม็ด​นึ่ง แล้ว​สั่ง​ดอย​ม่อน​นี้​หื้อ​ย้าย​จาก​ตี้​นี่​ไป​อยู่​ตัง​ปู๊น ก็​จะ​เป๋น​ไป​ต๋าม​ตี้​ต้าน​ว่า​นั้น จะ​บ่มี​อะหยัง​ตี้​ต้าน​ตังหลาย​จะ​เยียะ​บ่ได้”