Search form

มัทธิว 17:22

พระเยซู​ตวายตั๊ก​เถิง​ก๋าน​ต๋าย​ของ​พระองค์​แหม

22เมื่อ​พระเยซู​กับ​หมู่​สาวก​มา​จุมนุม​กั๋น​ตี้​แคว้น​กาลิลี พระเยซู​บอก​กับ​หมู่​เขา​ว่า “จะ​มี​คน​หักหลัง​บุตรมนุษย์ แล้ว​มอบ​พระองค์​หื้อ​อยู่​ใน​อำนาจ​ของ​คน