Search form

มัทธิว 17:23

23แล้ว​หมู่​เขา​จะ​ฆ่า​พระองค์​หื้อ​ต๋าย แต่​พระองค์​จะ​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​ใน​วัน​ตี้​สาม” หมู่​สาวก​ก็​ปา​กั๋น​แป๋ง​หน้า​หมอง​ต๋อง​เศร้า​เสียใจ๋​ขนาด