Search form

มัทธิว 17:5

5เปโตร​อู้​ลิ้น​ยัง​บ่ตัน​เข้า​ปาก ก็​มี​เมฆ​สว่าง​แจ้ง​หลึ้ง​มา​หุ้ม​หมู่​เขา​ไว้ แล้ว​มี​เสียง​ออก​มา​จาก​เมฆ​ว่า “ต้าน​ผู้​นี้​เป๋น​ลูก​ตี้​เฮา​ฮัก เฮา​ปอใจ๋​ต้าน​นัก​ขนาด​เน่อ หื้อ​เจื้อฟัง​ต้าน​เต๊อะ”