Search form

มัทธิว 17:9

9ต๋อน​ตี้​ปา​กั๋น​เตียว​ลง​มา​จาก​ดอย​นั้น พระองค์​สั่ง​หมู่​เขา​ว่า “ห้าม​บอก​หื้อ​ใผ​ฮู้​เน่อ​ว่า หมู่​ต้าน​ได้​หัน​อะหยัง​มา​แล้ว​พ่อง​จ๋น​กว่า​บุตรมนุษย์​จะ​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​เหีย​ก่อน”