Search form

มัทธิว 18:13

13เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า เมื่อ​เขา​ปะ​แกะ​ตั๋ว​ตี้​หาย​ไป​นั้น​แล้ว เขา​จะ​จื้นจมยินดี​ตี้​ได้​ปะ​แกะ​ตั๋ว​นั้น​นัก​เหลือ​ตี้​มี​เก้า​สิบ​เก้า​ตั๋ว​ตี้​บ่ได้​หาย​ไป​แหม​ก่อน