Search form

มัทธิว 18:14

14ก็​เหมือน​เดียว​กั๋น​กับ​พระบิดา​ของ​ต้าน​ตังหลาย​ตี้​อยู่​ใน​สวรรค์ ก็​บ่ใค่​หื้อ​คน​ต่ำต้อย​หมู่​นี้​คน​ใด​คน​นึ่ง​หลง​หาย​ไป​แม้​แต่​คน​เดียว