Search form

มัทธิว 18:15

กำ​สอน​เกี่ยว​กับ​คน​เยียะ​ผิด​ต่อ​เฮา

15“ถ้า​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​เยียะ​บ่ดี​ต่อ​ต้าน ก็​หื้อ​ไป​อธิบาย​ตั๋ว​ต่อ​ตั๋ว​หื้อ​เขา​หัน​ความ​ผิด​ของ​เขา ถ้า​เขา​ฟัง​ต้าน​ก็​นับ​ว่า​เขา​กับ​ต้าน​ปิ๊ก​มา​เป๋น​ปี้น้อง​กั๋น​แหม