Search form

มัทธิว 18:17

17ถ้า​เขา​ยัง​บ่ยอม​ฟัง​แหม ก็​หื้อ​เอา​เรื่อง​นี้​ไป​บอก​คริสตจักร แต่​ถ้า​เขา​ยัง​บ่ยอม​ฟัง​คริสตจักร ก็​หื้อ​เยียะ​กับ​เขา​เหมือน​เป๋น​คน​ตี้​บ่ฮู้จัก​พระเจ้า​กาว่า​เขา​เป๋น​เหมือน​คน​เก็บ​ภาษี​ตี้​ขี้โก๋ง