Search form

มัทธิว 18:21

กำเผียบ​เรื่อง​เจ้าหนี้​บ่ยอม​ยกโต้ษ

21ต๋อน​นั้น​เปโตร​เข้า​มา​ถาม​พระเยซู​ว่า “อาจ๋ารย์ ถ้า​ปี้น้อง​เยียะ​ผิด​ต่อ​เฮา​ติกๆ เฮา​จะ​ยกโต้ษ​หื้อ​กี่​เตื้อ​ดี แผว​เจ็ด​เตื้อ​ปอ​ก่อ”