Search form

มัทธิว 18:26

26“คน​ฮับใจ๊​คน​นั้น​ก็​คุกเข่า​ลง​อ้อนวอน​ต่อ​เจ้า​องค์​นั้น​ว่า ‘ขอ​เวลา​หื้อ​แหม​หน้อย​เต๊อะ จะ​เอา​สตางค์​ตึง​หมด​มา​ใจ๊​หนี้​หื้อ​จ๋น​ครบ​กู้​บาท​กู้​สตางค์’