Search form

มัทธิว 18:29

29“เปื้อน​คน​ฮับใจ๊​ตี้​เป๋น​ลูก​หนี้​ก็​คุก​เข่า​ลง​อ้อนวอน​ว่า ‘ขอ​เวลา​แหม​สัก​หน้อย​เต๊อะ แล้ว​เฮา​จะ​เอา​สตางค์​ตึงหมด​มา​ส้าย​หนี้​หื้อ​จ๋น​ครบ’