Search form

มัทธิว 18:3

3แล้ว​อู้​กับ​หมู่​เขา​ว่า “เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า ถ้า​หมู่​ต้าน​บ่ยอม​เปี่ยน​ใจ๋​หื้อ​เป๋น​เหมือน​หละอ่อน​หน้อย​หมู่​นี้ ก็​จะ​เข้า​ไป​ใน​แผ่นดิน​สวรรค์​ตึง​บ่ได้