Search form

มัทธิว 18:32

32“เจ้า​องค์​นั้น​ฮ้อง​คน​ฮับใจ๊​คน​เก่า​มา​หา อู้​ว่า ‘ไอ่​ขี้ข้า​ใจ๋​ดำ เฮา​ได้​ยก​หนี้​หื้อ​เจ้า​ตึงหมด​แล้ว ย้อน​ว่า​เจ้า​ได้​อ้อนวอน​เฮา